Portada Island Life documental

Una expedició per illes d'arreu del món

Un documental de Joan Bover

    

Tornar a la portada

Projecte científic

IslandLife impulsarà l'estudi més complet realitzat fins al moment de les xarxes ecològiques multicapa en ecosistemes terrestres, avaluant molts tipus d'in- teraccions entre espècies simultàniament. Per primera vegada, es compararà l'estructura tròfica de les illes prístines o poc pertorbades amb illes properes, habitades per l'home, per comprendre els efectes del canvi global en aquests valuosos ecosistemes.

Amb la combinació d'observacions directes al camp, monitorització de vídeo automatitzat, tècniques moleculars d'avantguarda i nous models de coextinció, el projecte IslandLife persegueix revelar la biodiversitat d'aquests ecosistemes, comprendre'n la complexitat i avaluar-ne la fragilitat davant els factors de canvi global, principalment les invasions biològiques. El mostreig replicat al llarg de les diferents latituds permetrà testar noves hipòtesis biogeogràfiques amb unes bases de dades excepcionals.

Projecte cientific Island Life a Lipari - Stromboli